Servicii


•      consultanţă in domeniul vamal

•      garantarea mărfurilor sub regim de tranzit internaţional T1 şi T2

•      intocmirea de documente-operatiuni pentru import, export şi tranzit

•      garantarea drepturilor vamale

•      depozitarea şi antrepozitarea mărfurilor

•      servicii door to door

•      transport marfă rutier, aerian, maritim

•      raport statistic, raport fiscal

•      perfecţionare activă, pasivă

•      leasing, cesiune

•      ridicări şi predări de documente de la domiciliul clientului

•      alte servicii solicitate de client